Tilskudd til arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet lyser ut midler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Tilskuddsmottakere skal rapportere blant annet på gjennomføring og måloppnåelse, slik at viktige erfaringer kan deles og komme andre til gode. Erfaringene vil dessuten være nyttige for utvikling av nye, spissede tiltak – både på lokalt og nasjonalt plan.

Sekretariatet for konfliktrådene v/ Senter for kriminalitetsforebygging forvalter ordningen på vegne av departementet. Mer informasjon om ordningen, regelverk og søknadsskjema er tilgjengelig på deres nettsider.

Søknadsfrist er 1. april 2020.