Verktøykasse for forebygging av radikalisering

Dette innholdet er mer enn 8 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europakommisjonen har kommet med ti anbefalinger til medlemslandene om hvordan de kan styrke det forebyggende arbeidet mot radikalisering. Flere av disse er relevante for Norge.

Anbefalingene i dokumentet bygger på innspill fra Europakommisjonens RAN-nettverk (Radicalisation Awareness Network), et paraplynettverk bestående av flere undergrupper, hvor praktikere, forskere og andre som arbeider med radikalisering og voldelig ekstremisme møtes for å utveksle erfaringer og gi anbefalinger til politikkutforming på feltet.

Blant tiltakene som foreslås er:

  • utvikling av nasjonale strategier for å forhindre radikalisering
  • utdanning av lokale aktører til å forhindre radikalisering
  • utvikling av "exit-strategier" for å hjelpe personer ut av voldelig ekstremisme.

Les mer om forslagene