Personvalgundersøkelsen

Evaluering av personvalgordningen i kommuneloven

Personvalgordningen i valgloven gir velgerne anledning til å påvirke sammensetningen av kommunestyrene og fylkestingene ved at de kan endre på listene. Med finansiering fra KRD har Rokkansenteret evaluert ordningen i to omganger, ved valget i 2003 og ved valget i 2007.

Rapporten fra undersøkelsen fra 2007- valget: To valg med ny personvalgordning – Kontinuitet eller endring? Rapport 9 2008 Rokkansenteret (pdf).

Til toppen