Nyheter

Elevpanelet diskuterte vurdering og lekser

«Å presentere kan være vanskelig for noen, og det kan gå utover vurdering og karakterer. Derfor bør elevene få øve mye på det før de kommer i 10. klasse». Dette var et av rådene kunnskapsministeren fikk av Elevpanelet på deres tredje samling.

Statsråd deltar på elevpanelet digitalt
Stemningen var god da kunnskapsminister Tonje Brenna (t.h) diskuterte lekser og karakterer med Caleb Matulu på digital samling med Elevpanelet. Foto: Kunnskapsdepartementet

Vurdering, lekser og stress var blant temaene som sto på agendaen da kunnskapsministerens elevpanel møttes til digital samling den 14. mars.

På samlingen fikk elevene i panelet høre hvordan de jobber med vurdering og lekser på Morellbakken og Engebråten skoler i Oslo. 

Elevene Eskil Gaudesønn Evdsten, Alma Rygh Holten og Ellen Selven Pettersen fra Moellbakken skole fortalte at de bare får karakterer hvert halvår, og at de er opptatt av at det ikke skal være så mye karakterpress på skolen.

– På skolen vår skal vi ikke legge skjul på at det har vært mye fokus på karakterer. Alle spør hverandre «hva fikk du, hva fikk du»? Da er det å få karakterer bare en gang i halvåret mye bedre, sier Ellen Selven.

Sammen med medlemmene i Elevpanelet diskuterte de bruken av karakterer og de fleste var enige om at det å få tilbakemeldinger underveis i arbeidet er det de lærer mest av. De synes også at en skriftlig eller muntlig vurdering er nyttigere å få enn karakterer på enkeltinnleveringer eller kapittelprøver.

– Et tall sier ikke konkret hva du bør jobbe med, men det gjør en skriftlig eller muntlig tilbakemelding. Det er bedre med vurderinger som f.eks sier hva du kan jobbe mer med og hva du kan skrive mindre om, forklarer Eskil Gaudesønn Evdsten.

Liker best muntlige vurderinger

Elevene fra Engebråten skole fortalte at de ofte leverer inn skolearbeid og får en skriftlig tilbakemelding. Det synes de er fint, men det de liker aller best er å få muntlige tilbakemeldinger fra lærerne sine.

– Vi er enige om at muntlige tilbakemeldinger er best, da kan vi spørre hvis vi lurer på noe. Vi forstår at det blir vanskelig å gjøre hele tiden, men en muntlig tilbakemelding kan være å bare komme bort i timen og si «godt jobba i timen i dag», det tar ikke så mye tid, men det kan også være veldig motiverende, forteller de.

Elevene i panelet diskuterte vurdering i grupper og kom med sine råd og innspill til kunnskapsminister Tonje Brenna på slutten av samlingen. Også her la flere vekt på at de liker godt å få muntlige tilbakemeldinger. De trakk fram at da er det lettere å stille spørsmål og ha dialog om hva de kan bli bedre på og hva de må jobbe mer med.

Elever deler erfaringer på digitalt møte med Kunnskapsdepartementet
Elevene Eskil Gaudesønn Evdsten, Anna Rygh Holten og Ellen Selven Pettersen fra Morellbakken skole i Oslo deltok på den digitale samlingen med Elevpanelet. - Vi har mye mindre karakterpress på skolen nå, fortalte de. Foto: Kunnskapsdepartementet

Delte meninger om lekser

Elevpanelet har selv ønsket å få diskutere lekser, og ikke uventet er det noen delte meninger om både hvor nyttig det er å få lekser og hva slags lekser som er best å få.

En av gruppene tok opp med kunnskapsministeren at lekser fort kan føre til stress dersom det blir for mye, og særlig for elever som ikke kan få hjelp hjemme eller som bruker mye av fritiden sin på å drive med idrett eller andre aktiviteter.

– Leksene har både fordeler og ulemper. En ulempe kan være at ikke alle foreldre kan hjelpe til med lekser. Noen vil kanskje ikke innrømme at de ikke har gjort leksene fordi de ikke får det til. Det er dumt å få anmerkning hvis man ikke får til leksene, sier Alma Rygh Holten. 

– Lekser er veldig fint fordi det kan brukes til å forberede seg til prøver slik at vi kan forbedre karakterer. På skolen vår får vi leksehjelp med matservering.  Det er veldig bra, sier Caleb Kihani Matulu fra Marienlyst skole i Drammen.

Flere av medlemmene i Elevpanelet mener de beste leksene er å gjøre ferdig påbegynt skolearbeid.

– Jeg liker bedre å gjøre ferdig skolearbeid enn å repetere, sier Hans Martin Melby fra Austmarka barne- og ungdomsskole i Kongsvinger.

– Jeg liker å gjøre ferdig arbeid og å øve til prøver, sier også Sara Elisabeth Sissener fra St. Franciskus skole i Arendal.

Stress når det blir mye på en gang

Flere av medlemmene i Elevpanelet er opptatt av at både lekser og prøver kan føre til stress, men først og fremst er det når det blir mye på en gang.

– For eksempel hvis lærere «samler opp» og gir ekstra prøver på slutten av semesteret, for å få et bedre grunnlag for å sette karakter, sier Sara Elisabeth Sissener.  

Noen peker også på at det å presentere og snakke høyt foran hele klassen kan være stressende i seg selv.

– Da er det viktig at vi får øve mye på dette både i barneskolen og ungdomsskolen, så det ikke kommer som et sjokk i 10. klasse, sier Emilie Vik fra Marienlyst skole i Drammen til kunnskapsministeren. Hun legger til at øvingen kan skje i mindre grupper og uten at det betyr noe for karakteren.

8. – 9. mai skal Elevpanelet samles for siste gang for å gi sine innspill til den nye stortingsmeldingen om 5. til 10. trinn. Da blir samlingen fysisk i Oslo, og elevene får møte kunnskapsministeren til samtale også her.