EØS-midlene: Årsrapport 2016-17

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Resultater fra over 6000 prosjekter er i ferd med å komme inn. Millioner av mennesker i 16 samarbeidsland har vært omfattet, viser årsrapporten for 2016-17.

grafisk fremstilling av enkelte oppnådde resultater

– Vi kan være stolte over resultatene som er oppnådd så langt. De viser at vi er med på å skape positive endringer og bidra til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

1,8 milliarder euro har vært fordelt på rundt 150 programmer i 16 land. Årets rapport presenterer resultatene som er oppnådd innen sektorene klima og energi, forskning og utdanning, grønn innovasjon, sivilt samfunn, sosial utvikling, justissamarbeid og kultur.

Resultatene spenner vidt. Her er noen få eksempler:

  • 448 forskningsartikler er publisert
  • 3200 frivillige organisasjoner har fått økt kapasitet
  • 60 000 følger andre soningsordninger enn tradisjonell fengselsstraff
  • 66 nye miljøteknologier er kommersialisert
  • 6000 arbeidsplasser er skapt i kultursektoren
  • 1,8 millioner mennesker har fått et bedre helsetilbud

Rapporten gir nyttig bakgrunn om de ulike sektorene og setter resultatene inn i en sammenheng.

Norske partnere

– Norske fagetater, bedrifter, forskere, organisasjoner og kommuner har vært gode partnere i en rekke prosjekter og kan være stolte av resultatene de har vært med på å skape. Sammen er vi med på å fremme et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa, sier Bakke-Jensen.

20 norske fagetater har deltatt i gjennomføringen av programmene og bidratt til å rekruttere norske partnere til prosjekter. Om lag hvert femte prosjekt har hatt en norsk partner, og alle norske fylker har deltatt.

– Over sommeren lanserer vi en ny resultatportal for EØS-midlene på våre nettsider. Da kan alle se den enorme bredden i samarbeidet som er skapt mellom Norge og mottakerlandene takket være EØS-midlene. Den nye portalen blir interaktiv, og vil også vise langt flere detaljer om resultatene vi har oppnådd, sier EØS- og EU-ministeren.