EØS-midlene: Årsrapport 2016-17

Resultater fra over 6000 prosjekter er i ferd med å komme inn. Millioner av mennesker i 16 samarbeidsland har vært omfattet, viser årsrapporten for 2016-17.

grafisk fremstilling av enkelte oppnådde resultater

– Vi kan være stolte over resultatene som er oppnådd så langt. De viser at vi er med på å skape positive endringer og bidra til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

1,8 milliarder euro har vært fordelt på rundt 150 programmer i 16 land. Årets rapport presenterer resultatene som er oppnådd innen sektorene klima og energi, forskning og utdanning, grønn innovasjon, sivilt samfunn, sosial utvikling, justissamarbeid og kultur.

Få tilgang til rapporten:

Resultatene spenner vidt. Her er noen få eksempler:

  • 448 forskningsartikler er publisert
  • 3200 frivillige organisasjoner har fått økt kapasitet
  • 60 000 følger andre soningsordninger enn tradisjonell fengselsstraff
  • 66 nye miljøteknologier er kommersialisert
  • 6000 arbeidsplasser er skapt i kultursektoren
  • 1,8 millioner mennesker har fått et bedre helsetilbud

Rapporten gir nyttig bakgrunn om de ulike sektorene og setter resultatene inn i en sammenheng.

Norske partnere

– Norske fagetater, bedrifter, forskere, organisasjoner og kommuner har vært gode partnere i en rekke prosjekter og kan være stolte av resultatene de har vært med på å skape. Sammen er vi med på å fremme et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa, sier Bakke-Jensen.

20 norske fagetater har deltatt i gjennomføringen av programmene og bidratt til å rekruttere norske partnere til prosjekter. Om lag hvert femte prosjekt har hatt en norsk partner, og alle norske fylker har deltatt.

– Over sommeren lanserer vi en ny resultatportal for EØS-midlene på våre nettsider. Da kan alle se den enorme bredden i samarbeidet som er skapt mellom Norge og mottakerlandene takket være EØS-midlene. Den nye portalen blir interaktiv, og vil også vise langt flere detaljer om resultatene vi har oppnådd, sier EØS- og EU-ministeren.

Bli bedre kjent med EØS-midlene