Pressemeldinger

ESA godkjenner ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag godkjent ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for perioden 2022-2027.

– Regjeringen ønsker at det skal være aktivitet i hele Norge. Ordningen med lavere arbeidsgiveravgift i distrikts-Norge er ett av de viktigste distriktspolitiske virkemidlene vi har, og bidrar til nettopp bosetting og sysselsetting i hele vårt landstrakte land. Det var derfor viktig at ESA godkjente ordningen for en ny periode, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt tett dialog med ESA frem mot godkjenningen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Finansministeren møtte også ESA-president Bente Angell-Hansen tidligere i høst, hvor han understreket hvor viktig det er å kunne opprettholde ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Med de justeringene som regjeringen foreslo i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021-2022), kan gjeldende ordning videreføres i de kommende seks årene.

– ESAs godkjenning innebærer forutsigbarhet for næringslivet i distriktene, og at vi fortsatt kan målrette ordningen mot de områdene der behovet er størst. En viktig avklaring er at vi kan videreføre ulike arbeidsgiveravgiftssatser innenfor kommuner som er slått sammen i den siste kommunereformen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).