ESA har godkjent det norske regionalstøttekartet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, godkjente i dag det norske regionalstøttekartet. Bedrifter i 11 nye kommuner får dermed mulighet til å motta distriktsrettet støtte.

Regionalstøttekartet avgrenser området der norske myndigheter kan gi distriktsrettet investeringsstøtte. ESAs vedtak betyr at regionalstøttekartet nå omfatter alle områder som var inne fra før, i tillegg til 11 nye kommuner.

– Dette legger til rette for en offensiv distriktspolitikk slik at vi kan få til vekst og utvikling i hele landet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Regionalstøttekartet trer i kraft fra nyttår. De 11 nye kommunene er Aurskog-Høland, Flesberg, Bamble, Iveland, Bjerkreim, Austrheim, Bømlo, Hareid, Sykkylven, Hustadvika og Aukra. Innenfor nye Aurskog-Høland var gamle Rømskog allerede inne i regionalstøttekartet. Det samme er tilfelle for gamle Eide i nye Hustadvika.

ESA har også godkjent at bare deler av en kommune inkluderes i regionalstøttekartet. For eksempel er gamle Nesset og Midsund kommuner i nye Molde fremdeles er inkludert i kartet, mens gamle Molde kommune fremdeles er utenfor kartet.

– Jeg føler meg nå nokså trygg på at ESAs prinsipielle beslutning om å tillate deler av kommuner inn i regionalstøttekartet også betyr at ESA vil godkjenne at vi har ulik arbeidsgiveravgift innenfor sammenslåtte kommuner. Dette gjør at vi kan ha viktige, distriktspolitiske ordninger der behovet er størst, sier Gram. 

Regjeringen vil i løpet av kort tid notifisere ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i tråd med de nye retningslinjene og med regionalstøttekartet i bunn.