Virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte – kart

Virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte (regionalstøttekartet) for perioden 2022–2027.

Regionalstøttekart