Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 25. september 2009

I statsråd i dag ble Janne Kristiansen åremålsbeskikket som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste og Trond Eirik Schea ble utnevnt til førstestatsadvokat og sjef for Økokrim

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. september 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 100 (2008-2009)
Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere

Fiskeri- og kystdepartementet

St.prp. nr. 101 (2008-2009)
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (likviditetslåneordning for fiskerinæringa mv.)
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forskrift om obligatoriske IT-standarder i offentleg forvaltning vert vedtatt.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen).
(Pressemelding)

3.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Laila Gustavsen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Dag Terje Andersen med virkning fra 1. oktober 2009.

Statssekretær Geir Pollestad gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete med virkning fra 1. oktober 2009.

Statssekretær Janne Sjelmo Nordås gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Magnhild Meltveit Kleppa med virkning fra
1. oktober 2009.

Statssekretær Rigmor Aasrud gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Bjarne Håkon Hanssen med virkning fra 1. oktober 2009.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Prishtina, Sverre Johan Kvale, utnevnes tillike til ambassadør i Tirana, Albania.

Ambassadør i Khartoum, Svein Sevje, utnevnes tillike til ambassadør i Ndjamena, Republikken Tsjad.

Ambassadør i Managua, Tom Tyrihjell, utnevnes tillike til ambassadør i San José, Costa Rica.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Sjur Anders Ve utnevnes til underdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Leder av Gjenopptakelseskommisjonen Janne Kristiansen åremålsbeskikkes som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste for en periode på 6 år med tiltredelse  fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.  
(Pressemelding)

Førstestatsadvokat og assisterende sjef for Økokrim Trond Eirik Schea utnevnes til førstestatsadvokat og sjef for Økokrim.
(Pressemelding)

Politiadvokat Nina Margoth Prebe konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 2009.

4.      Andre saker

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet 2009 – behov for overskridelsesfullmakt som følge av flere asylsøkere.
(Pressemelding)

 

 

 

 

Til toppen