St.prp. nr. 101 (2008-2009)

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (likviditetslåneordning for fiskerinæringa mv.)

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (likviditetslåneordning for fiskerinæringa mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget