Historisk arkiv

Åpne standarder både i stat og kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Åpne dokumentstandarder blir obligatorisk på alle offentlige nettsteder fra 1. januar 2010. Det betyr at brukere av alle kommunale eller statlige nettsteder kan lese dokumenter uavhengig av hvilken programvare og type datautstyr den enkelte bruker.

Regjeringen har i dag vedtatt en ny forskrift om obligatoriske IT-standarder som skal gjelde hele offentlig sektor. Forskriften gjør bruk av åpne dokumentstandarder obligatorisk på alle offentlige nettsteder fra 1. januar 2010. Dette betyr at brukere av alle kommunale eller statlige nettsteder kan lese dokumenter uavhengig av hvilken programvare og type datautstyr den enkelte bruker.

- Å ha lik tilgang til offentlig informasjon er en demokratisk rett. Derfor må det offentlige bruke åpne formater. Med denne forskriften sikrer vi lik tilgang for alle til innhold fra alle offentlige nettsteder - også de kommunale, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Statlig sektor har siden 1. januar 2009 vært pålagt å følge de obligatoriske kravene i Referansekatalogen for IT-standarder for offentlig sektor versjon 1.0. Den nye forskriften innebærer at de samme kravene nå også vil gjelde for kommunal sektor. Standardene skal blant annet sikre likebehandling og inkludering av alle innbyggere ved at man ikke låses til bestemte programmer og leverandører for å kunne få tilgang til informasjon på offentlige nettsteder. Dette vil igjen bidra til jevnere konkurransevilkår mellom aktørene i markedet og legge grunnlaget for gjenbruk, deling og utvikling av fellesløsninger i det offentlige.

Referansekatalogen er allerede kommet i versjon 2.0, hvor nye obligatoriske IT-standarder for video-, lyd-, grafikk- og bildemateriale er tatt inn. Disse nye standardene, samt fremtidige standarder som fastsettes i Referansekatalogen, vil bli tatt inn i forskriften gjennom årlige revisjoner.

Les om de nye standardene