Historisk arkiv

Nye obligatoriske IT-standarder for staten vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Regjeringen har vedtatt en rekke nye obligatoriske IT-standarder for staten. Nå blir det lettere for brukerne å få tilgang til grafikk-, video-, lyd-, bildemateriale som staten tilbyr, uavhengig av hvilken programvare og type datautstyr den enkelte bruker.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har dermed fullført trinn to i et langsiktig arbeid med å fastsette anbefalte og obligatoriske IT-standarder som offentlige virksomheter skal benytte. De nye obligatoriske standardene er tatt inn i Referansekatalogen, som er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Fra før omfatter denne katalogen obligatoriske dokumentformater for publisering på Internett. Hensikten med standardene er blant annet å sørge for enklere og mer effektiv elektronisk samhandling innen offentlig sektor og mellom offentlige virksomheter og brukerne.

- Alle brukere skal ha lik tilgang til offentlig informasjon og tjenester på Internett. Staten skal ikke diskriminere brukere med bakgrunn i hva slags teknisk utstyr og programvare de benytter. Gjennom dette vedtaket gir vi brukerne en rett til å se eller spille av multimediamateriale fra staten i åpne formater, som ikke er låst til enkeltleverandører i markedet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

I kortform er regjeringens vedtak dette:

  • På statlige Internett-sider er det fra 1.1.2012 obligatorisk å publisere multimediainnhold i åpne formater.
    - For video skal det benyttes Theora/Vorbis/Ogg eller H.264/AAC/MP4.
    - For lyd skal det benyttes Vorbis/Ogg, MP3 eller FLAC/Ogg.
    - For bilder skal det benyttes JPEG eller PNG.
  • Ved utveksling av dokumenter som vedlegg til e-post mellom staten og brukere er det fra 1.1.2011 obligatorisk å benytte dokumentformatene PDF eller ODF.
  • Versjonsendring: fra 1.1.2010 er det ODF versjon 1.1 som skal benyttes.
  • Tegnsettstandarden ISO10646, representert ved UTF8, skal legges til grunn for alle nye IKT-prosjekter i staten. Fra 1.1.2012 skal UTF8 benyttes ved elektronisk informasjonsutveksling. Det er åpning for å gjøre unntak fra kravet i særlige tilfeller.

Vedtaket om UTF8 er et viktig steg i retning av at offentlig sektor skal håndtere samiske tegn og tegn fra andre språk på en korrekt måte.
I første omgang gjelder de obligatoriske kravene bare for staten. Fornyings- og administrasjonsdepartementet planlegger en forskrift som vil gjøre at kommunal sektor også blir omfattet av de obligatoriske standardene.

Les hele Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Versjon 2.0 (PDF)