Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Strategi for å auke bruk og produksjon av hydrogen

Hydrogen kan spele ei viktig rolle i overgangen til det norske lågutsleppssamfunnet. Dette gjeld særleg for skip og tyngre køyretøy.

I dag møtest representantar frå hydrogenbransjen, leverandørindustri, forsking, teknologimiljø og ulike organisasjonar i Oslo etter invitasjon frå Olje- og energidepartementet (OED) og Klima- og miljødepartementet (KLD). Dei to departementa skal lage ein strategi for forsking, teknologiutvikling og bruk av hydrogen i løpet av 2019 . Dei har bede om innspel frå bransjen.

– Auka bruk av hydrogen vil kutte utslepp av klimagassar og gje ny verdiskaping i Noreg. Hydrogen kan erstatte diesel og bensin i tungtransport og skipsfart. Hydrogen er òg godt eigna i bygg- og anleggsmaskiner og kan vere relevant for delar av prosessindustrien, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Fleire norske selskap, som Asko, Tine, Bring og Felleskjøpet, har bestilt lastebilar som skal gå på hydrogen. I Oslo har Ruter testa ut hydrogenbussar i fleire år, og Noregs første hydrogen-elektriske ferje skal setjast i drift på Hjelmelandsambandet i Rogaland i 2021.

I tillegg til den nye strategien for hydrogen, har regjeringa frå før fleire verkemiddel som skal stimulere til meir bruk av hydrogen. Det vert til dømes gjeve støtte gjennom dei statlege ordningane Enova og Pilot-E, utviklingskontrakter og fritak for elavgift. Hydrogenbilar har òg dei same fordelane som for elbilar.

- Vi opplever ei auka interesse for løysingar for hydrogen i Noreg og internasjonalt. Både gassreformering med CO2-fangst og -lagring og elektrolyse vil kunne bli viktigare. Fleire norske selskap har god kompetanse på desse områda. Til dømes undersøker Equinor ulike moglegheiter for auka bruk av hydrogen frå naturgass på lang sikt i Storbritannia og Nederland, seier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

I arbeidet med hydrogenstrategien til regjeringa har OED og KLD bestilt ein rapport frå DNV GL om bruk og produksjon av hydrogen i Noreg. Rapporten vil vere ein del av kunnskapsgrunnlaget for den nye hydrogenstrategien. Du kan lese rapporten her.

Mottekne innspel til hydrogenstrategien:

Alle innspel er offentlege, jf. offentleglova. Departementet journalfører innspela og publiserer dei på regjeringa.no.

Agri-e Innspill til helhetlig hydrogenstrategi.pdf

Air Liquide - Innspill.pdf

Akershus Fylkeskommune - Innspill til strategi.pdf

Bellona-innspill-til-helhetlig-hydrogenstrategi_12022019 (668913).pdf

DNV GL - innspill.pdf

Drivkraft Norge - hydrogenstrategi.pdf

Elbåtforeningen.pdf

Energigass Norge.pdf

EnergiNorge - Innspill til helhetlig hydrogenstrategi.pdf

Equinor - Innspill til helhetlig hydrogenstrategi.pdf

Grønt Kystfartsprogram - Innspill H2 strategi V4.pdf

Helen Hartel Rådgivning AS - Innspill Hydrogen.pdf

HtreN Fuel Systems AS.pdf

HTS Nord.pdf

HYON.pdf

kunnskapsbyen Lillestrøm - Innspill til helhetlig hydrogenstrategi.pdf

Kvinnherad kommune m.fler (Gasnor etc.).pdf

Maritimt Forum.pdf

Mo Industripark - Innspill til helhetlig hydrogenstrategi.pdf

Møre og romsdal fylkeskommune -Innspill til helhetlig hydrogenstrategi.pdf

NCE Maritime CLeanTech.pdf

NEL Hydrogen - Innspill til helhetlig hydrogenstrategi.pdf

NHO Sjøfart.pdf

Norges lastebileier-forbund (NLF).pdf

Norges Rederiforbund.pdf

Norsk Fjernvarme.pdf

Norsk Industri.pdf

Norsk Olje& Gass - Innspill.pdf

Norskhydrogenforum - Innspill.pdf

Norwegian Energy Partners.pdf

NTNU - Innspill_Hydrogenstrategi.pdf

NTNU Bygg og miljø.pdf

Ocean Hyway Cluster - Maritim Forening Sogn og Fjordane.pdf

Ole Magnus Smedby (epost).pdf

Ole Magnus Smedby (Kronikk).pdf

PowUnit 20190211 - Hydrogen Innspill.pdf

REINERTSEN Innspill.pdf

Runde miljøsenter - Kronikk Hydrogen_Golmen 25. januar 2019.pdf

Ruter.pdf

SINTEF-NTNU.pdf

Småkraftforeninga - Innspilloedfeb19.pdf

Standard Norge (revidert).pdf

Statkraft - Innspill til helhetlig hydrogenstrategi.pdf

Statnett - innspill.pdf

TechnipFMC - Innspill til helhetlig hydrogenstrategi.pdf

Tjeldbergodden Utvikling AS - Innspill til strategi.pdf

Truls Sevje - notat til dep om hydrogen v.2.0.pdf

UNO-X - Innspill til helhetlig hydrogenstrategi.pdf

Vanylven Kommune - Hydrogen er framtida.pdf

Vanylven kommune -Berekraftig hydrogenproduksjon.pdf

VARD - Innspill til helhetlig hydrogenstrategi.pdf

William Steffensen.pdf

ZERO - Innspill til helhetlig hydrogenstrategi.pdf

Til toppen