Seksjon for budsjett og styring (PAA3)

Seksjonen har ansvaret for statsbudsjettprosessen og internbudsjettet.

Ansvar for statsbudsjettprosessen, internbudsjettet, økonomistyring, virksomhetsstyring, statsregnskapet, fylkesmannsarbeid.