Seksjon for personal og organisasjonsutvikling (PAA1)

Seksjonen er blant annet ansvarlig for arbeidsrett, lønn og arbeidstidsordninger.

Personal-, organisasjons- og lederutvikling, samordner og bistår i rekrutteringsarbeidet i departementet, lønn og lønnsforhandlinger, arbeidstidsordninger, arbeidsrett, arbeidet med inkluderende arbeidsliv og arbeidsmiljø samt administrativ drift av departementet.