Forsvarsdepartementet

Mandat for forskningsforum innenfor forsvarssektorens FOU-område 5 Personell og kompetanse; forskning på veteraner

Forsvarsdepartementet (FD) har besluttet å opprette et forum for veteranforskning (FVF).

20210531 Mandat forskningsforum.pdf