Historisk arkiv

Tiltaksplan for oppfølging av Meld. St. 15 (2019-2020) Også vi når det blir krevet - veteraner i vår tid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen Solberg fastsatte en tiltaksplan for videre anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner.

2021- 06- 28 Tiltaksplan for oppfølging av Meld. St. 15 (2019-2020).pdf