Meld. St. 15 (2019–2020)

Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid

Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige veteranpolitikken.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget