Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser

Samferdselsdepartementet (29.10.07) Ingen merknader
Kunnskapsdepartementet (02.11.07) Ingen merknader
Advokat Ronald Pedersen (07.11.07)
Fiskeri- og kystdepartementet (12.11.07) Ingen merknader
Forsvarsdepartementet (12.11.07) Ingen merknader
Troms fylkeskommune (20.11.07) 
Nærings- og handelsdepartementet (26.11.07)
Helsetilsynet i Vestfold (19.11.07)
Frostating lagmannsrett (07.12.07)
Miljøverndepartementet (11.12.07) Ingen merknader
Barne- og likestillingsdepartementet (13.12.07)
Norsk Pasientforening (21.12.2007)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (02.01.08) Ingen merknader
Hemnes kommune (03.01.08)
Fylkesmannen i oslo og Akershus (04.01.08)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (07.01.08) Ingen merknader
Barneombudet (08.01.08)
Landbruks- og matdepartementet (04.01.08) Ingen merknader
Kultur- og Kyrkedepartementet (09.01.08) Ingen merknader
Norske Ortoptisters Forening (10.01.08)
Helsetilsynet i Buskerud (09.01.08)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (09.01.08)
Statens helsepersonellnmend (11.01.08)
Helsetilsynet i Finnmark (08.01.08)
Troms fylkeskommune - Fylkeseldrerådet (14.01.08)
Den norske legeforening (15.01.08)
Landsorganisasjonen i Norge (16.01.08)
Universitetet i Bergen (16.01.08)
Landsforeningen for Trafikkskadde (18.01.08)
Norges Astma- og Allergiforbund (18.01.08)
Kreft foreningen (18.01.08)
Pasientskadenemnda (18.01.08)
Advokatforeningen (21.01.08)
Mental Helse (18.01.08)
Utenriksdepartementet (22.01.08)
Norsk Pasientskadeerstatning (21.01.08)
Justisdepartementet (23.01.08)