Jordbruksforhandlingene 2008 - Ekstraberegning av handelsgjødselkostnader

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Avtaler og protokoller