Jordbruksavtale 2008 - 2009

Inngått mellom Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Avtaler og protokoller