Jordbruksavtale 2008 - 2009

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Inngått mellom Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Avtaler og protokoller