Jordbruksforhandlingene 2008 - Tilleggsprotokoll 15. oktober 2008

Angående justering av sats for prisnedskrivingstilskudd til potetsprit og avrenspris

Avtaler og protokoller

Til toppen