Forsiden

Høring - Forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2008

Vår ref.: 200801731

Vedlagt følger utkast til ny forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit. Forslaget sendes på høring med frist for merknader innen 3. desember 2008.

Avtalepartene besluttet ved jordbruksoppgjøret 2008 å avvikle avrensavtalen mellom Statens landbruksforvaltning (SLF) og HOFF Norske Potetindustrier BA (HOFF) . Av hensyn til forenkling av regelverket, erstattes dagens avtale med en mindre omfattende forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit.


Al Gartnerhallen
Arcus as
As Strand Brænderi
Bama-gruppen as
Bonden Grønthandel as
Brodersen & Larsen Skatval as
Brodersen og Larsen Skatval as
Brødrene Raastad as
Brødrene Skovdahl as
Coop Norge, avd. Frukt og grønt
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Fruktringen as v/Nilssons & Co as
German Vervik Eftf. As
Grane Potet og Grønt ba
Gro Industrier as
Hadelandspakkeriet as
Hoff Norske Potetindustrier ba
Håkvik Potetpakkeri as
Ica Distribusjon Toten
Jonas H. Meling as
Karsten Skovly as
Kims Norge as
Kraft Foods Norge as, avd Disenå
Lofot Agro as
Lågendals Pakkeriet as
Miljøverndepartementet
Norges Bondelag
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Landbrukssamvirke
Nødland & Gundersen eftf. As
Potetlauget al co/ Stensrud
Småbedriftsforbundet
Statens landbruksforvaltning
Sunndalspotet as
Tromspotet as
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Frukt- og Grønnsaksgrossistenes Servicekontor
GrøntProdusentenes Samarbeidsråd
Norske Felleskjøp ba