Høring - Forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2008

Resultat:

Vedlagt følger utkast til ny forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit. Forslaget sendes på høring med frist for merknader innen 3. desember 2008.