Reindriftsavtale 1. juli 2013 - 30. juni 2014

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Avtaler og protokoller