Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 65-72 av 26626 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utestasjoner med sideakkreditering

  28.02.2019 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge er ikke til stede med ambassade i alle land det har diplomatiske forbindelser med. Oppgaven løses gjennom såkalt sideakkreditering. Det betyr at et land er dekket av en ambassade eller en delegasjon i et nærliggende land.

 • Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

  En delevaluering i forbindelse med følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020.

  28.02.2019 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  I denne rapporten presenteres resultatene fra en delevaluering av tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Evalueringen er gjort som del av en større følgeevaluering av Kompetanseløft 2020, som er Regjeringens

 • Høring av forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

  27.02.2019 Høring Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning (grenseelvforskriften), forskrift 11. mai nr. 558 om fiske i Tanavassdragets nedre norske

  Høringsfrist: 27.03.2019 Status: På høring

 • Scenens kunst - Gjennomgang av scenekunstområdet

  av Ole Marius Hylland og Bård Kleppe, Telemarksforsking, TF-rapport nr. 474, 2019

  26.02.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Teksten i denne rapporten ble opprinnelig skrevet på oppdrag fra Kulturdepartementet via Kulturrådet, som et innspill til det pågående arbeidet med en ny kulturmelding. Beskrivelsene og gjennomgangen i denne rapporten er fremdeles aktuelle, og har

 • Smarte byer og kommuner i Norge - en kartlegging

  26.02.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Konsulentselskapet Agenda Kaupang har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en kartlegging av smarte byer og kommuner i Norge.

 • Forskrift om endring av produksjonsområdeforskriften

  22.02.2019 Forskrift Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. februar 2019 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10 og § 26 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7

 • Høring - NOU 2018:16 Det viktigste først

  21.02.2019 Høring Helse- og omsorgsdepartementet

  I april 2017 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle se på prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Utvalget leverte NOU 2018: 16 Det viktigste først, 13. desember 2018.

  Høringsfrist: 22.05.2019 Status: På høring

 • Håndbok for politisk ledelse

  20.02.2019 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Håndboken gir en samlet oversikt over bestemmelser om departementspolitikernes lønns- og arbeidsforhold, samt gir enkelte råd av praktisk art både til politikere og administrasjonen i departementene.

Til toppen