Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 65-72 av 26221 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring – ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

  21.09.2018 Høring Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet vurderer endringer som kan gjøre at ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm kan fungere bedre enn i dag.

  Høringsfrist: 21.12.2018 Status: På høring

 • Høring - personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

  21.09.2018 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sendes med dette på høring Finanstilsynets høringsnotat 10. september 2018 om personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

  Høringsfrist: 01.11.2018 Status: På høring

 • Evaluering av Finansportalen

  21.09.2018 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Menon Economics har på oppdrag av departementet evaluert Finansportalen.

 • Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven Leirskole og skolebytte i videregående opplæring

  21.09.2018 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste -plikt for kommuner til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting for elever i

  Høringsfrist: 02.01.2019 Status: På høring

 • Rapport: Evaluering av norsk arkivstandard

  Menon-publikasjon nr. 81/2018 av Sveinung Fjose, Øyvind N. Handberg og Ole Magnus Stokke

  20.09.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Denne evalueringen av Norsk arkivstandard (Noark) er skrevet av Menon Economics, på oppdrag for Arkivlovutvalget ved Kulturdepartementet. Evalueringen vurderer Noark sin påvirkning på digital arkivering og avlevering i norsk offentlig forvaltning,

 • Høring – forskrifter til gjennomføring av tredje energimarkedspakke

  20.09.2018 Høring Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet sender på høring tre notater med forslag til forskrifter til gjennomføring av den tredje energimarkedspakken. I løpet av oktober tar departementet sikte på å sende et fjerde notat på høring om endringer i

  Høringsfrist: 20.12.2018 Status: På høring

 • § 6 - Habilitetsvurdering av samferdselsminister Jon Georg Dale

  20.09.2018 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Brevdato: 18.09.2018 Habilitetsvurdering av samferdselsminister Jon Georg Dale 1. Innledning Vi viser til brev 4. september 2018 fra Samferdselsdepartementet (SD), der det bes om Lovavdelingens syn på om samferdselsminister Jon Georg Dale er inhabil

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • § 6 - Vurdering av habilitet

  19.09.2018 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Brevdato: 28.08.2018 Vurdering av habilitet 1. Innleiing Vi viser til brev frå Nærings- og fiskeridepartementet 22. juni 2018, der det blir bede om ei vurdering av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sin habilitet i samband med eit eventuelt

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

Til toppen