Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 65-72 av 25816 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Hvordan fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler for å skape liv i bysentra?

  -En gjennomgang av plan- og bygningsloven og annet nasjonalt regelverk.

  03.04.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har Advokatfirmaet Hjort utredet mulighetene for å innføre nye regler eller gjøre unntak fra krav i eksisterende plan- og bygningslovgivning, som vil fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler.

 • Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven

  03.04.2018 Forskrift Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet 3. april 2018 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 1-5, § 10-1, § 10-2, § 10-3, § 10-4, § 10-5, § 10-6 og § 12-4.

 • Norges dronestrategi

  31.03.2018 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Regjeringens dronestrategi skisserer hovedutfordringene knyttet til bruk av droner, og skal bidra til at utviklingen i den norske dronevirksomheten skjer på en samfunnstjenlig måte.

 • Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap

  28.03.2018 Forskrift Kunnskapsdepartementet

  Vilkårene for norsk statsborgerskap.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Statsborgerloven

  28.03.2018 Lov Kunnskapsdepartementet

  Loven regulerer erverv og tap av norsk statsborgerskap. Loven gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.

  Se loven på lovdata.no

 • NOU 2018: 8 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2018

  26.03.2018 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt

 • Økonominytt 3/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  26.03.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I påskenummeret av Økonominytt kan du lese om mars-møtene i Eurogruppen og ECOFIN.

 • Høring - NOU 2018:7 Statistikklovutvalget

  23.03.2018 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå på høring.

  Høringsfrist: 30.06.2018 Status: På høring