Brev til Kommunalbanken AS om systemviktig finansinstitusjon

Finansdepartementet har besluttet at Kommunalbanken AS skal anses som en systemviktig finansinstitusjon med virkning fra 30. juni 2014, og dermed pålegges et særskilt kapitalbufferkrav fra 1. juli 2015, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e tredje ledd, jf. § 2-9 første ledd.

Les hele brevet til Kommunalbanken AS