Brev til Nordea Bank Norge ASA om systemviktig finansinstitusjon

Finansdepartementet har besluttet at Nordea Bank Norge ASA skal anses som en systemviktig finansinstitusjon med virkning fra 30. juni 2014, og dermed pålegges et særskilt kapitalbufferkrav fra 1. juli 2015, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e tredje ledd, jf.§ 2-9 første ledd.

Les hele brevet til Nordea Bank Norge ASA