Brev til DNB ASA om systemviktig finansinstitusjon

Finansdepartementet besluttet at DNB ASA skal anses som en systemviktig finansinstitusjon med virkning fra 30. juni 2014, og dermed pålegges et særskilt kapitalbufferkrav fra 1. juli 2015, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e tredje ledd, jf. § 2-9 første ledd.

Les hele brevet til DNB ASA