Brev til DNB ASA om systemviktig finansinstitusjon

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet besluttet at DNB ASA skal anses som en systemviktig finansinstitusjon med virkning fra 30. juni 2014, og dermed pålegges et særskilt kapitalbufferkrav fra 1. juli 2015, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e tredje ledd, jf. § 2-9 første ledd.

Les hele brevet til DNB ASA