Høring - enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

Resultat: Lov- og forskriftsendringer er vedtatt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.07.2014