Svalbardskatteloven

LOV-1996-11-29-68 Lov om skatt til Svalbard

Denne lov gjelder skatt til Svalbard av formue og inntekt, herunder ligning, betaling og innkreving av slik skatt. Svalbard omfatter de områder av kongeriket Norge som er nevnt i lov om Svalbard av 17. juli 1925 nr. 11 § 1 annet ledd. Stortinget fastsetter for hver budsjettermin skattesatsene etter denne lov.

Denne lov gjelder skatt til Svalbard av formue og inntekt, herunder ligning, betaling og innkreving av slik skatt. Svalbard omfatter de områder av kongeriket Norge som er nevnt i lov om Svalbard av 17. juli 1925 nr. 11 § 1 annet ledd. Stortinget fastsetter for hver budsjettermin skattesatsene etter denne lov.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter