Høring – endringer i bostøtteloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov om bostøtte som gir Husbanken hjemmel for å kontrollere opplysninger i bostøttesaker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.01.2015