Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapitler:100–172 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

7 Bistand som andel av BNI i OECD/DAC-land 2013

2013

Norge

1,07

Sverige

1,02

Luxembourg

1,00

Danmark

0,85

Storbritannia

0,72

Nederland

0,67

Finland

0,55

Sveits

0,47

Belgia

0,45

Irland

0,45

Frankrike

0,41

Tyskland

0,38

Australia

0,34

Østerrike

0,28

Canada

0,27

New Zealand

0,26

Island

0,26

Japan

0,23

Portugal

0,23

USA

0,19

Spania

0,16

Italia

0,16

Korea

0,13

Slovenia

0,13

Hellas

0,13

Tsjekkia

0,11

Polen

0,10

Slovakia

0,09

Gjennomsnitt OECD/DAC

0,30

Kilde: OECD/DAC

Til dokumentets forside