Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapitler:100–172 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

2 Bilateral bistand i 2013

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 2.1 Bilateral bistand til største mottakerland i Afrika fordelt på kapittel og post, 20131 (NOK 1000)

Figur 2.1 Bilateral bistand til største mottakerland i Afrika fordelt på kapittel og post, 20131 (NOK 1000)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Figur 2.2 Bilateral bistand til største mottakerland i Asia etter kapittel og post, 20131 (NOK 1000)

Figur 2.2 Bilateral bistand til største mottakerland i Asia etter kapittel og post, 20131 (NOK 1000)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 2.3 Bilateral bistand til Midtøsten etter kapittel og post, 20131 (NOK 1000)

Figur 2.3 Bilateral bistand til Midtøsten etter kapittel og post, 20131 (NOK 1000)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 2.4 Bilateral bistand til største mottakerland i Latin-Amerika etter kapittel og post, 20131 (NOK 1000)

Figur 2.4 Bilateral bistand til største mottakerland i Latin-Amerika etter kapittel og post, 20131 (NOK 1000)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 2.5 Bilateral bistand til hovedregionene fordelt på kapittel og post, 20131 (NOK 1000)

Figur 2.5 Bilateral bistand til hovedregionene fordelt på kapittel og post, 20131 (NOK 1000)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Til forsiden