Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapitler:100–172 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

6 Største mottakerland av bilateral bistand fordelt på sektorer, 20131 (NOK 1000)

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 6.1 Største mottakerland av bilateral bistand fordelt på sektorer, 20131 (NOK 1000)

Figur 6.1 Største mottakerland av bilateral bistand fordelt på sektorer, 20131 (NOK 1000)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Til forsiden