Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil

Mulig innretning og konsekvenser

Finansdepartementet har varslet at regjeringen vurderer å innføre en refusjonsordning for engangsavgift. Departementet har bestilt denne utredningen. Den omhandler visse sider ved utformingen av en refusjonsordning og konsekvensene av ordningen.

Norge har gjennom engangsavgiften høyrere bilavgifter enn de fleste andre land og derfor også et høyt prisnivå på både nye og brukte biler. Det er derfor sjelden lønnsomt å eksportere en bruktbil fra Norge.

Les rapporten her

 

I 2013 uttalte EFTAs overvåkningsorgan ESA en uttalelse til Norge om at norske regler for engangsavgift på biler registrert i andre EØS-land som er utlånt til privatpersoner bosatt i Norge, bryter med EØS-reglene. Avgiften hindrer konkurranse fra utenlandske leasingselskaper i det norske markedet.

Finansdepartementet har senere varslet at regjeringen vurderer å innføre en refusjonsordning for engangsavgift. Departementet har bestilt denne utredningen. Den omhandler visse sider ved utformingen av en refusjonsordning og konsekvensene av ordningen.

 

 

Rapporten er er laget av Proba Samfunnsanalyse på oppdrag fra Finansdepartementet, og er Proba-rapport nr. 2014-06, Prosjekt nr. 14006. ISSN: 1891-8093.

Les rapporten her