Historisk arkiv

Nyheter

Refusjon av engangsavgiften ved eksport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Toll- og avgiftsdirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet i dag ut et forslag på offentlig høring om at engangsavgiften refunderes når kjøretøyet eksporteres. Forslaget innebærer at man kan få refundert deler av den innbetalte avgiften når bilen eksporteres, slik at man bare har betalt for tiden bilen har blitt brukt i Norge.

Toll- og avgiftsdirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet i dag ut et forslag på offentlig høring om at engangsavgiften refunderes når kjøretøyet eksporteres. Forslaget innebærer at man kan få refundert deler av den innbetalte avgiften når bilen eksporteres, slik at man bare har betalt for tiden bilen har blitt brukt i Norge.

Statssekretær Jørgen Næsje er godt fornøyd med endringene og mener det vil føre til økt rettferdighet for mange bileiere. - Det at man kun skal betale avgift for den tiden bilen faktisk er registrert i Norge er fornuftig. Jeg tror mange bileiere er glade for denne endringen. Dette er en forbedring av et regelverk som har vært for strengt. Bedre muligheter for eksport av brukte biler vil bidra til å fornye bilparken, sier statssekretær Jørgen Næsje.

Bakgrunnen for forslaget er en sak for EFTAs overvåkningsorgan der det har blitt påpekt at regelverket slik det er utformet i dag ikke er i tråd med EØS-avtalen. Høringsfristen er satt til 26. september 2014.