St.meld. nr. 9 (2000-2001)

Kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark

Til innhaldsliste

Tilråing

Olje- og energidepartementet

tilrår:

Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 27. oktober 2000 om kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet