St.meld. nr. 9 (2000-2001)

Kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark

Kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget