Endringslov til jordskifteloven mv.

LOV-2006-05-12-15 Lov om endringer i jordskifteloven mv.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter