Historisk arkiv

Forskrift om forsøksordning med rettsmekling for jordskifterettene

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. januar 2007 med hjemmel i lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven) § 89b, jf. delegeringsvedtak 12. mai 2006 nr. 530.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov