Høring - Forskrift om forsøksordning med rettsmegling for jordskifterettene

Forskrift om forsøksordning med rettsmekling for jordskifterettene. Fastsatt 22.01.07. Forskriften trer i kraft 1. april 2007 med virketid fram til 31. mars 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2007

Resultat: