Energieffektivisering av bygg. En ambisiøs og realistisk plan mot 2040

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete ba i 2009 en arbeidsgruppe ledet av Eli Arnstad om å legge fram forslag til mål og utarbeide en tidsplan for å øke energieffektiviteten i nye og eksisterende bygg.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete ba i 2009 en arbeidsgruppe ledet av Eli Arnstad om å legge fram forslag til mål og utarbeide en tidsplan for å øke energieffektiviteten i nye og eksisterende bygg.

Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket, og det er derfor bred politisk og faglig enighet om at energieffektivisering må prioriteres.

Arbeidsgruppen fremhever seks områder som står helt sentralt i arbeidet med energieffektivisering av bygg.