Historisk arkiv

Rapport fra arbeidsgruppa for energieffektivisering av bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Eli Arnstad som har ledet arbeidsgruppa overleverte rapporten til statsråd Navarsete mandag 23. august.