Historisk arkiv

Stor interesse for energikrav i bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Det er et viktig miljøtiltak å bruke energi mer effektivt, og potensialet er stort. Arnstad-gruppa har derfor foreslått å skjerpe inn energikravene til bygg. En rapport om konsekvensene ved et slikt tiltak ble presentert for 50 deltagere fra forskningsmiljøer, byggebransje, interesseorganisasjoner og forvaltning 23. august 2011.

Det er et viktig miljøtiltak å bruke energi mer effektivt, og potensialet er stort. Arnstad-gruppa har derfor foreslått å skjerpe inn energikravene til bygg. En rapport om konsekvensene ved et slikt tiltak ble presentert for 50 deltagere fra forskningsmiljøer, byggebransje, interesseorganisasjoner og forvaltning 23. august 2011.

De tilstedeværende fikk presentert rapporten Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg, som er laget av konsulentselskapene Analyse & Strategi og Multiconsult, på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Målet med møtet var å få innspill til videre arbeid med tema, og få opp en faglig debatt om mulige nye energikrav. Diskusjonen gikk rundt forutsetninger for analysen som ble presentert. Det kom også en rekke innspill til videre arbeid, som framtidig mål for energisparing i bygg, kompetansebehov i bransjen, gevinster og kostnader for bransjen og forbrukere. Innspillene vil bli vurdert videre i arbeidet med mulige nye energikrav.

Presentasjonen av konsekvensanalysen i møtet 23. aug. 2011 kan du lese her.

Rapporten ble presentert for ca. 50 deltakere.

Rapporten ble presentert for ca. 50 deltakere. (Kommunal- og regionaldepartementet)