Etter inntektsoppgjørene 2009

Oppsummering av lønnsoppgjørene og statstikk for lønn og inntektsfordeling. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Last ned rapport: