Etter inntektsoppgjørene 2009

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Oppsummering av lønnsoppgjørene og statstikk for lønn og inntektsfordeling. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Last ned rapport: