Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften)

Hovedformålet med arbeidsmarkedstiltakene er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid. Denne forskriften fastsetter på hvilke vilkår det enkelte tiltak er utformet.

Se forskriften på lovdata.no