Allmenn høyring - Forslag til forenklingar og endringar i regelverket om arbeidsmarknadstiltak

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på allmenn høyring forslag til forenklingar og endringar i regelverket om arbeidsmarknadstiltak som følgjer opp forslaga i proposisjonen om endringar i arbeidsmarknadstiltaka.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 14.09.2015