Høring – forslag til endringer i reglene om vilkårene for å bli godkjent som arrangør av tiltakene arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) (tiltaksforskriften)

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) sender med dette på høring et forslag om endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.06.2017