Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskriftens formål er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i renholdsvirksomheter.

Forskriften gjelder for renholdsvirksomheter. Med renholdsvirksomhet forstås virksomhet som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, herunder leier ut personer som utfører renholdstjenester. 

Kapittel 5 gjelder for kjøpere av renholdstjenester.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov