Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.07.2017

Vår ref.: 17/1184

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

Frist for å sende inn høringssvar er 10. juli 2017.  

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Les og svar på høringen digitalt, under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen                                                                        

Mona Næss (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristin Bjarke Pettersen
rådgiver

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsretten   

Barne- og likestillingsdepartementet    

Finansdepatementet

Forbrukerombudet    

Forbrukerrådet

Datatilsynet 

Direktoratet for arbeidstilsynet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norsk Renholdsinstitutt

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Petroleumstilsynet  

Regelrådet for næringslivet

Sivilombudsmannen

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI 

Unio

Utenriksdepartementet

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS 

Til toppen