Høring om endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.07.2017